Wymagania dotyczące foteli biurowych wynikają wprost z wymagań, które zostały określone w przepisach dotyczących stanowisk pracy biurowej. Dostrzeżono, że praca siedząca niesie za sobą znacznie większe obciążenia kręgosłupa w niektórych partiach niż niektórym mogłoby się wydawać. Stąd bardzo ważne jest aby pracując na siedząco przyjmować odpowiednią postawę, która ograniczy obciążenia. W dodatku należy unikać nienaturalnych … Read more